Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
1. Rekisterinpitäjä

Mikromafia Oy
Kalevankatu 42
00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Max Davidjuk
+358 40 5018486
max@mikromafia.fi

3. Rekisterin nimi

Mikromafia Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon, sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöivät tiedot (Nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite.)
Rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana.
Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista, sekä tilauskohtaiset laskutus ja toimitusosoitetiedot.
Asiakkaan itse luovuttamat personoivat tiedot, sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot.
Verkkosivustomme keräämä tieto asiakkaan sivujen käytöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessa, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta, sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse, sekä henkilökohtaisesti asioimalla myymälässämme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Mikromafia Oy:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Mikromafia Oy:n tai yhteistyökumpanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Mikromafia Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan Mikromafia Oy:n verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Muiden tietojen osalta korjausta voidaan pyytää asiakaspalvelustamme: (info@mikromafia.fi tai +358 108 326 486) tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset voi osoittaa suoraan asiakaspalveluumme: (info@mikromafia.fi tai +358 108 326 486)